PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
PLIKUM porta a terme redaccions de projectes, direccions d’obra i / o coordinacions de seguretat i salut amb els màxims qualitatius.
PROJECTES
Administración Obra PEC (abans d’IVA) PDF
Ajuntament de Vilanova del Camí REDACCIÓ PROJECTE COBRIMENT PISTA MULTIJOCS (POL 3) DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN TITÓ 325.000 € (aprox)  
Ajuntament d’Abrera PROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA 544.197,20 €
Ajuntament de Cunit PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA CAMÍ DE L’ARBOÇ – LOT 4 1.539.909,70 €  
Ajuntament de Cunit PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ VELL A CLARIANA – LOT 2 182.370,81 €  
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5 280.227,07 €
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7 331.087,93 €
DIRECCIONS D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
AdministraciónObraPEC (abans IVA)PDF
Ajuntament CASTELLVÍ de ROSANESDO i CSS DE L’EXECUCIÓ D’OBRA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANEL FERNÁNDEZ PELÁEZ (ABANS CARRER DE LES ESCOLES) A CASTELLVÍ DE ROSANES, LOT 3 DE LA 2a FASE53.426,40 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR EN ALTA A L’AVINGUDA DE SALOU (FASE II): AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ AL TERME MUNICIPAL DE REUS (AT18109 DF)857.353,12 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR (AT18053)104.647,30 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL PASSEIG DELS PLÀTANS (AT18049)84.232,88 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER MORELL, CARRER PRADES I CARRER ALCALDE SEGIMON (AT18047)104.851,41 € 
Ajuntament d’AbreraPROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA544.197,20 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5240.526,95 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7278.225,15 €
serveis
  • Elaboració de projectes
  • Memòries ambientals
  • Memòries de Seguretat i Salut
  • Memòries de Qualitat
  • Visites d’obra
  • Avaluació de projectes