PROYECTOS Y
DIRECCIÓN DE OBRAS
PLIKUM lleva a cabo redacciones de proyectos, direcciones de obra y /o coordinaciones de seguridad y salud con los máximos cualitativos.
PROYECTOS
AdministraciónObraPEC (abans d’IVA)PDF
Ajuntament de SalouPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DEL VIAL DEL CAVET I DEL TRAM FINAL DEL CARRER MIQUEL MARTÍ I POL I ADEQUACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DEL VIAL DEL CAVET384.000 €
Consell Comarcal UrgellMILLORA DE LA XARXA D’AIGUA DE LA VALL DEL CORB250.000 €
Ajuntament de La Pobla de SegurREDACCIÓ DE PROJECTE D’EXECUCIÓ I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE VALORITZACIÓ DE LA POBLA DE SEGUR COM A PORTA D’ENTRADA AL PIRINEU. ACCIÓ 1. VALORITZACIÓ DEL CONJUNT MODERNISTA CASA MAURI I EL SEU ENTORN. PART SUD255.379,95 €
Ajuntament de Vilanova del CamíREDACCIÓ PROJECTE COBRIMENT PISTA MULTIJOCS (POL 3) DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN TITÓ220.013,34 €
Ajuntament d’AbreraPROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA544.197,20 €
Ajuntament de CunitPROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA CAMÍ DE L’ARBOÇ – LOT 41.539.909,70 €
Ajuntament de CunitPROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ VELL A CLARIANA – LOT 2182.370,81 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5286.227,07 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7331.087,93 €
DIRECCIONES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Administración Obra PEC (abans IVA) PDF
AIGÜES de VILAFRANCA RENOVACIÓ / REFORÇ DE LES XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT DE LA PLAÇA DE L’OLI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 146.875,11 €
Ajuntament de Salou PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DEL VIAL DEL CAVET I DEL TRAM FINAL DEL CARRER MIQUEL MARTÍ I POL I ADEQUACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DEL VIAL DEL CAVET 384.000,00 €
Consell Comarcal Urgell MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA DE LA VALL DEL CORB 250.000,00 €
Ajuntament REUS CSS EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES “OBRES DE MILLORA D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’HOSPITAL SANT JOAN” 115.686,71 €  
Ajuntament CASTELLVÍ de ROSANES DO i CSS DE L’EXECUCIÓ D’OBRA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANEL FERNÁNDEZ PELÁEZ (ABANS CARRER DE LES ESCOLES) A CASTELLVÍ DE ROSANES, LOT 3 DE LA 2a FASE 53.426,40 €
AIGÜES de REUS DF, CSS i VA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR EN ALTA A L’AVINGUDA DE SALOU (FASE II): AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ AL TERME MUNICIPAL DE REUS (AT18109 DF) 857.353,12 €
AIGÜES de REUS DF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR (AT18053) 104.647,30 €
AIGÜES de REUS DF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL PASSEIG DELS PLÀTANS (AT18049) 84.232,88 €
AIGÜES de REUS DF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER MORELL, CARRER PRADES I CARRER ALCALDE SEGIMON (AT18047) 104.851,41 €
Ajuntament d’Abrera PROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA 544.197,20 €
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5 286.227,07 €
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7 331.087,93 €
servicios
  • Elaboración de proyectos
  • Memorias ambientales
  • Memorias de Seguridad y Salud
  • Memorias de Calidad
  • Visitas de obra
  • Evaluación de proyectos