PROYECTOS Y
DIRECCIÓN DE OBRAS
PLIKUM lleva a cabo redacciones de proyectos, direcciones de obra y /o coordinaciones de seguridad y salud con los máximos cualitativos.
PROYECTOS
Administración Obra PEC (abans d’IVA) PDF
Ajuntament de La Pobla de Segur REDACCIÓ DE PROJECTE D’EXECUCIÓ I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE VALORITZACIÓ DE LA POBLA DE SEGUR COM A PORTA D’ENTRADA AL PIRINEU. ACCIÓ 1. VALORITZACIÓ DEL CONJUNT MODERNISTA CASA MAURI I EL SEU ENTORN. PART SUD 255.379,95 €
Ajuntament de Vilanova del Camí REDACCIÓ PROJECTE COBRIMENT PISTA MULTIJOCS (POL 3) DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN TITÓ 325.000 € (aprox)
Ajuntament d’Abrera PROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA 544.197,20 €
Ajuntament de Cunit PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA CAMÍ DE L’ARBOÇ – LOT 4 1.539.909,70 €  
Ajuntament de Cunit PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ VELL A CLARIANA – LOT 2 182.370,81 €  
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5 280.227,07 €
Ajuntament de Salou PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7 331.087,93 €
DIRECCIONES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
AdministraciónObraPEC (abans IVA)PDF
Ajuntament CASTELLVÍ de ROSANESDO i CSS DE L’EXECUCIÓ D’OBRA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANEL FERNÁNDEZ PELÁEZ (ABANS CARRER DE LES ESCOLES) A CASTELLVÍ DE ROSANES, LOT 3 DE LA 2a FASE53.426,40 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR EN ALTA A L’AVINGUDA DE SALOU (FASE II): AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ AL TERME MUNICIPAL DE REUS (AT18109 DF)857.353,12 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR (AT18053)104.647,30 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL PASSEIG DELS PLÀTANS (AT18049)84.232,88 € 
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER MORELL, CARRER PRADES I CARRER ALCALDE SEGIMON (AT18047)104.851,41 € 
Ajuntament d’AbreraPROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA544.197,20 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5240.526,95 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7278.225,15 €
servicios
  • Elaboración de proyectos
  • Memorias ambientales
  • Memorias de Seguridad y Salud
  • Memorias de Calidad
  • Visitas de obra
  • Evaluación de proyectos