PROYECTOS Y
DIRECCIÓN DE OBRAS
PLIKUM lleva a cabo redacciones de proyectos, direcciones de obra y /o coordinaciones de seguridad y salud con los máximos cualitativos.
PROYECTOS
AdministraciónObraPEC (abans d’IVA)PDF
Consell Comarcal UrgellMILLORA DE LA XARXA D’AIGUA DE LA VALL DEL CORB250.000 €
Ajuntament de La Pobla de SegurREDACCIÓ DE PROJECTE D’EXECUCIÓ I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE VALORITZACIÓ DE LA POBLA DE SEGUR COM A PORTA D’ENTRADA AL PIRINEU. ACCIÓ 1. VALORITZACIÓ DEL CONJUNT MODERNISTA CASA MAURI I EL SEU ENTORN. PART SUD255.379,95 €
Ajuntament de Vilanova del CamíREDACCIÓ PROJECTE COBRIMENT PISTA MULTIJOCS (POL 3) DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN TITÓ220.013,34 €
Ajuntament d’AbreraPROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA544.197,20 €
Ajuntament de CunitPROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA CAMÍ DE L’ARBOÇ – LOT 41.539.909,70 €
Ajuntament de CunitPROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ VELL A CLARIANA – LOT 2182.370,81 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5286.227,07 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7331.087,93 €
DIRECCIONES DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
AdministraciónObraPEC (abans IVA)PDF
Consell Comarcal UrgellMILLORA DE LA XARXA D’AIGUA DE LA VALL DEL CORB250.000,00 €
Ajuntament REUSCSS EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES “OBRES DE MILLORA D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’HOSPITAL SANT JOAN”115.686,71 € 
Ajuntament CASTELLVÍ de ROSANESDO i CSS DE L’EXECUCIÓ D’OBRA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANEL FERNÁNDEZ PELÁEZ (ABANS CARRER DE LES ESCOLES) A CASTELLVÍ DE ROSANES, LOT 3 DE LA 2a FASE53.426,40 €
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR EN ALTA A L’AVINGUDA DE SALOU (FASE II): AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ AL TERME MUNICIPAL DE REUS (AT18109 DF)857.353,12 €
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR (AT18053)104.647,30 €
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL PASSEIG DELS PLÀTANS (AT18049)84.232,88 €
AIGÜES de REUSDF, CSS i VA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER MORELL, CARRER PRADES I CARRER ALCALDE SEGIMON (AT18047)104.851,41 €
Ajuntament d’AbreraPROJECTE D’EXECUCIÓ PARC DE CAN VILALBA544.197,20 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 5286.227,07 €
Ajuntament de SalouPROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU – LOT 7331.087,93 €
servicios
  • Elaboración de proyectos
  • Memorias ambientales
  • Memorias de Seguridad y Salud
  • Memorias de Calidad
  • Visitas de obra
  • Evaluación de proyectos